Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (27)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 29/06/2021

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over pleiten voor sluiting van de zuidelijke vaarroute voor containerschepen (t.v.v. 31409-315)  

2021P11720

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (t.v.v. 35830-XVI-15)   --1  Gewijzigde motie van het lid

2021P11529

Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over de instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening

Brief van het Presidium over de instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening. 35867-1  Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening  

2021P11534

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 35718-59  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   35718-57  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van het CDA  

2021P11535

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dutchbat-III

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dutchbat-III. --1  Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een nationaal herdenkingsmonument voor Srebrenica (t.v.v. 26122-54)   --1  Gewijzigde van de leden Ceder en Van Wijngaarden over voorkomen dat uitkeringen aan Dutchbatters in beslag genomen worden (t.v.v. 26122-53)   --1  Gewijzigde motie

2021P11530

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over basisvaardigheden in het funderend onderwijs

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over basisvaardigheden in het funderend onderwijs. 31293-582  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over basisvaardigheden in het funderend onderwijs  

2021P11533

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 35718

Stukken onder 35718.

2021P11751

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT. 35570-A-80  Motie van het lid Geurts c.s. over mogelijke financiering van meerkosten van een aquaduct bij Oirschot   35570-A-79  Motie van het lid Grinwis c.s. over een nieuwe afspraak over financiering van de verruiming van de Sluis Kornwerderzand   35570-A-66  Motie van het lid Bouchallikh c.s.

2021P11539

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet. 29668-61  Motie van het lid Eerdmans c.s. over het verlengen van de overeenkomst met AMBER Alert  

2021P11541

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 25295-1325  Motie van het lid Van der Plas c.s. over het verruimen van de aanvraagtermijn voor de zorgbonus   25295-1321  Motie van het lid Kuzu over het gratis aanbieden van "testen voor toegang" op Nederlandse luchthavens   25295-1310  Motie van het lid Westerveld

2021P11543

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem. 31409-326  Motie van het lid Van Raan over de scheepvaart binnen de grenzen van de aarde brengen   31409-327  Motie van het lid Van Raan over geen vergunning verlenen voor aardgaswinning in gasveld N05-A   31409-328  Motie van het lid Van Raan over geen lozingen van productiewater toestaan

2021P11536

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021. 21501-32-1296  Motie van het lid Vestering over een verbod op sulfoxaflor voor open teelten  

2021P11719

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water. 27625-542  Motie van de leden Stoffer en Boswijk over natuurherstel in het Westerscheldegebied alleen realiseren via buitendijkse maatregelen   27625-549  Motie van het lid Van der Plas over een economische doorberekening van de voorgestelde maatregelen   27625-547  Motie van het lid Grinwis

2021P11545

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021. 35570-XII-53  Motie van het lid Van Raan c.s. over voorkomen van het ontwijken van statiegeld op drankverpakkingen  

2021P11721

Naar boven