Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (15)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 26/05/2020

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelspoedwet COVID-19) (35457)

Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen...

2020P07851

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249). 35249-0  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid...

2020P07446

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020. 25295-338  Motie van het lid Van Brenk over organiseren van een nationaal moment van rouw  

2020P07489

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

2020P07445

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020. 25295-309  Gewijzigde motie van het lid Asscher over het afwegingskader op basis waarvan besluiten zijn genomen ten aanzien van de...

2020P07457

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

2020P07615

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (35407)

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (35407). 35407-0  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van

2020P07609

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 35443-5  Motie van het lid Diertens   35443-4  Motie van het lid Van Dam c.s.  

2020P07611

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35438)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35438). 35438-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2020P07605

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35443)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35443). 35443-0  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire...

2020P07610

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Motie ingediend bij de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC. 35451-3  Motie van het lid Van Raan over een exitstrategie van Royal ICH voor fossiele activiteiten  

2020P07608

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (35459)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (35459). 35459-0  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor...

2020P07613

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451). 35451-0  Wijziging van de begrotingsstaten van...

2020P07607

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (35409)

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (35409). 35409-0  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)  

2020P07614

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie

Moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie. 35438-16  Motie van het lid Moorlag over een plan voor herstructurering van het commerciële- en publiekevoorzieningenniveau   --1  Gewijzigde motie van het lid...

2020P07606