Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (6)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 26/04/2018

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Moties ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden. 27858-426  Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming  ...

2018P06464

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad/IMF. 21501-07-1510  Motie van het lid Van Rooijen c.s. over aangeven dat bij een claim op de muntloon inkomsten van de ECB een rode lijn wordt overschreden  

2018P06493

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VAO NAVO

Motie ingediend bij het VAO NAVO. 28676-287  Motie van de leden Alkaya en Karabulut over een juridisch advies van de externe volkenrechtelijk adviseur  

2018P06348

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34 911)

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34 911). 34911-16...

2018P06346

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

Moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon. 34352-101  Motie van het lid Voortman c.s. over intrekken van het voorstel loondispensatie   34352-105  Motie van de leden Peters...

2018P06349

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wet verlaagd wettelijk collegegeld

Moties ingediend bij Wet verlaagd wettelijk collegegeld. 34911-14  Motie van de leden Özdil en Van den Hul over het verhogen van de aanvullende beurs   34911-13  Motie van het lid Futselaar over vouchers voor een masteropleiding...

2018P06347