Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (18)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 06/03/2018

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren. 28286-967  Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Arissen over niet langer toestaan van levend koken van kreeften en krabben (t.v.v. 28286-875)  

2018P02964

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn. 28286-959  Motie van het lid Moorlag over registratie van bijtincidenten   28286-953  Motie van het lid Arissen over het weren van evenementen met dieren   28286-946  Motie van het lid...

2018P02963

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol. 29665-274  Motie van de leden Gijs van Dijk en Laçin over kwaliteitseisen aan partijen die...

2018P02971

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Bankensector

Moties ingediend bij het VAO Bankensector. 32013-159  Motie van de leden Edgar Mulder en Tony van Dijck over een aflossingsvrije hypotheek voor starters   32013-156  Motie van de leden Ronnes en Paternotte over de afwikkeling van...

2018P02974

Stemmingsuitslagen

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34 797)

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34 797). 34797-0  Wijziging van...

2018P02969

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging

Moties ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging. 24036-426  Motie van het lid Moorlag over belemmeringen ten gevolge van mededingingsregels   24036-424  Motie van de leden Van den Berg en Ronnes over het aanbestedingsgedrag van overheden...

2018P02979

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO OJCS-raad van 15 februari 2018

Moties ingediend bij het VSO OJCS-raad van 15 februari 2018. 21501-34-288  Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over afschaffing van EU versus Disinfo   21501-34-287  Motie van het lid Westerveld over een andere strategie voor EU versus...

2018P02973

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Examens

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Examens. 31289-359  Motie van het lid Van Meenen c.s. over de vaardigheden van scholieren  

2018P03059

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Moties ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. 34808-14  Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (t.v.v. 34808-9)   34808-11  Motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties   34808-10  Motie van...

2018P02977

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Spoor

Moties ingediend bij het VAO Spoor. 29984-748  Motie van het lid Ziengs c.s. over een bilaterale overeenkomst met Groot-Brittannië over paspoortcontroles   29984-742  Motie van de leden Kröger en Ziengs over versnelling van de aanleg van...

2018P02961

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Moties ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij. 30826-52  Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over actief handhaven van het uitbreidingsverbod   30826-54  Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over...

2018P02966

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater. 27625-419  Motie van het lid Van Tongeren over een green deal over warm koelwater   27625-421  Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over zuiveringskosten neerleggen...

2018P02980

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid

Motie ingediend bij Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid. 34797-8  Motie van het lid Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders  

2018P02970

Stemmingsuitslagen

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34 808)

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34 808). 34808-12  Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd...

2018P02976

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Warmtewet (34 723)

Wijziging van de Warmtewet (34 723). 34723-0  Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)   34723-10  Amendement van het lid Van der Lee over het loslaten van het NMDA principe...

2018P02967