Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (30)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 26/09/2017

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34 583)

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34 583). 34583-0  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening...

2017P12153

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd. 19637-2346  Motie van het lid Fritsma over nimmer verstrekken van verblijfsvergunningen aan voor een misdrijf veroordeelde asielzoekers   19637-2348  Motie...

2017P12155

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over behandelstops in de GGZ

Moties ingediend bij het dertigledendebat over behandelstops in de GGZ. 25424-372  Motie van de leden Ellemeet en Kooiman over een meldplicht voor zorgaanbieders als een patiëntenstop wordt ingesteld   25424-374  Motie van het lid Kooiman c.s...

2017P12536

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen. 32043-379  Motie van de leden Özdil en Gijs van Dijk over een definitie van zware beroepen   32043-383  Motie van de leden Nijboer en Gijs...

2017P12531

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de energiedoelen voor woningcorporaties

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de energiedoelen voor woningcorporaties. 29453-455  Motie van het lid Van Tongeren over het door woningcorporaties bouwen van nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting   29453-452  Motie van de leden Van Raan en Wassenberg...

2017P12171

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Wetsvoorstel het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Motie ingediend bij Wetsvoorstel het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018. 34792-13  Motie van het lid Nijboer over een nieuwe vaststellingssystematiek voor de hoogte van het eigen risico...

2017P12635

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de effecten van de stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de effecten van de stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland. 32670-121  Motie van het lid Grashoff over een pakket aanvullende maatregelen ter verdere beperking van de stikstofuitstoot  ...

2017P12543

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont

Moties ingediend bij het debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont. 25883-304  Motie van het lid Kröger over een landelijk dekkend biomonitoringsprogramma   25883-299  Motie van de leden Van Eijs...

2017P12537

Stemmingsuitslagen

Wetsvoorstel het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34 792)

Wetsvoorstel het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34 792). 34792-18  Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 15 over het loslaten van...

2017P12634

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden (34 693)

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden (34 693). 34693-11  Amendement van het lid Van Aalst over een standaard beginnerstermijn van 5 jaar   34693-0  Wijziging van de Wegenverkeerswet...

2017P12519

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”

Moties ingediend bij het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”. 34437-5  Motie van het lid Arissen c.s. over het opleggen van een levenslang houdverbod als zelfstandige maatregel   34437-6  Gewijzigde motie van het lid De Groot...

2017P12533

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Motie ingediend bij de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014. 34583-9  Motie van het lid Leijten over het invoeren van een heffing voor de geautomatiseerde handel in financiële instrumenten  

2017P12154

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VSO Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad op 17 en 18 juli 2017

Motie ingediend bij het VSO Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad op 17 en 18 juli 2017. 21501-30-414  Motie van het lid Paternotte over zonder excessieve kosten bellen binnen de interne telecommarkt  

2017P12168

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 juli 2017

Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 juli 2017. 21501-32-1041  Motie van het lid Ouwehand over stoppen met verzet tegen herkomstetikettering van vlees en zuivel   21501-32-1043  Motie van de leden Futselaar...

2017P12540

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over misstanden in een bokkenmesterij

Moties ingediend bij het dertigledendebat over misstanden in een bokkenmesterij. 28286-934  Motie van de leden Ouwehand en Hijink over een moratorium op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen   28286-933  Motie van de leden Ouwehand...

2017P12169