Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (13)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 13/06/2017

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Motie van het lid Baudet

Motie van het lid Baudet. 34700-23  Motie van het lid Baudet over ophouden met uitsluiten van de PVV   34700-24  Motie van het lid Baudet over het uitschrijven van nieuwe Tweede Kamerverkiezingen   34700-22  Motie van...

2017P08658

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34 674)

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34 674). 34674-14  Amendement van het lid Omtzigt over vervanging van de...

2017P08457

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de rol van de overheid inzake asbestslachtoffers

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de rol van de overheid inzake asbestslachtoffers. 25834-128  Motie van het lid Van Eijs c.s. over onderzoeken of de verjaringstermijn via de wet moet worden verlengd   25834-129  Gewijzgde motie...

2017P08466

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

Moties ingediend bij het debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur. 26643-468  Motie van het lid Verhoeven over een duidelijk afwegingskader voor de inlichtingendiensten   26643-470  Motie van het lid Krol over het...

2017P08455

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

Moties ingediend bij het VAO Milieuraad. 21501-08-681  Motie van de leden Kröger en Laçin over een automatische terugroepactie van voertuigen bij aantoonbare fouten of fraude   21501-08-683  Motie van het lid Van Raan over een plan...

2017P08465

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over mogelijke verlengde toelating van glyfosaat

Moties ingediend bij het dertigledendebat over mogelijke verlengde toelating van glyfosaat. 27858-388  Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de mogelijkheid van een tussentijdse aanpassing van het besluit op basis van gewijzigde wetenschappelijke inzichten...

2017P08460

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Verzamelwet pensioenen 2017

Moties ingediend bij de Verzamelwet pensioenen 2017. 34674-21  Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over spoedige afronding van de evaluatie van de visitatiecommissies (t.v.v. 34674-17)   34674-15  Motie van het lid Lodders over advies vragen...

2017P08458

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers. 30169-62  Motie van het lid Dik-Faber over afschaffen van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering   30169-65  Motie van de leden Kuik en Agema over...

2017P08456

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

Motie ingediend bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars. 32043-367  Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over een actuarieel onderzoek naar de verschillen tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars (t.v.v. 32043-366)...

2017P08463

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over criminele familienetwerken in Noord-Brabant

Moties ingediend bij het debat over criminele familienetwerken in Noord-Brabant. 29911-158  Motie van het lid van Toorenburg c.s. over een aanpak van criminele families   29911-162  Motie van het lid Buitenweg c.s. over onderzoek naar het...

2017P08454

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten

Moties ingediend bij het VSO over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten. 31311-188  Motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over versnellen van de afhandeling van de dossiers met rentederivaten   31311-191  Gewijzigde motie van...

2017P08462

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

Moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein. 34477-25  Motie van de leden Özütok en Van Engelshoven over een heldere richtlijn over welke medewerkers welke gegevens mogen inzien   34477-22  Motie van het lid Van Engelshoven c.s...

2017P08459

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017

Moties ingediend bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017. 21501-31-443  Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over de Detacheringsrichtlijn ook laten gelden voor de transportsector...

2017P08461