Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (30)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 21/02/2017

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten. 34584-17  Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod van voorinburgering   34584-22  Motie van het lid...

2017P02492

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34 453)

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument...

2017P02493

Stemmingsuitslagen

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34 597)

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34 597). 34597-12  Amendement van het lid Van 't Wout c.s. ter vervanging van nr. 11 over het invoeren van een evaluatiebepaling   34597-0  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen...

2017P02482

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Moties ingediend bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 34453-23  Motie van het lid Ronnes over kijken naar monumentale waarde bij het onder de wet brengen van rijksmonumenten   34453-25  Motie van het lid Ronnes over...

2017P02494

Stemmingsuitslagen

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34 596)

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34 596). 34596-0  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie...

2017P02480

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017

Motie ingediend bij het VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017. 26643-446  Motie van het lid Amhaouch over een adequate beveiliging van hard- en software voor het verkiezingsproces  

2017P02486

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (34 078)

Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (34 078). 34078-0  Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming...

2017P02488

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34 584)

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34 584). 34584-8  Amendement van de leden...

2017P02491

Stemmingsuitslagen

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479)

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479). 34479-0  Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk...

2017P02495

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Zwarte Piet-wet

Motie ingediend bij de Zwarte Piet-wet. 34078-10  Motie van het lid Monasch over geen bemoeienis van kabinet en individuele kabinetsleden met het sinterklaasfeest  

2017P02489

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen. 34563-10  Gewijzigde motie van het lid Krol over de wijzigingen in de...

2017P02476

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk. 34550-VI-102  Nader gewijzigde motie van de leden Gesthuizen en Volp over onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen...

2017P02485

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over Mijnbouw

Moties ingediend bij het debat over Mijnbouw. 32849-110  Motie van het lid Jan Vos c.s. over het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers   32849-105  Motie van de leden Agnes Mulder en Smaling over inzet...

2017P02484

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gesloten coffeeshopketen

Moties ingediend bij de Wet gesloten coffeeshopketen. 34165-18  Motie van het lid Van Tongeren over experimenteren met coffeeshops volgens het Haarlemse model   34165-19  Motie van het lid Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen...

2017P02479

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Moties ingediend bij Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 34596-12  Motie van het lid Van 't Wout c.s. over monitoren van de voorbereiding op en de implementatie van de wet   34596-10  Motie van de leden Yücel...

2017P02481