Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (12)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 13/09/2016

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34 457)

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34 457). --1  Onderdeel G (toelatingsrecht)   34457-12  Gewijzigd amendement van het lid...

2016P13163

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980)

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980). 33980-22  Amendement van de leden Bruins Slot en Volp over het bij of krachtens...

2016P13167

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten. 33980-29  Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur (t.v.v. 33980, nr. 24)  ...

2016P13168

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Textiel en Conflictmineralen

Moties ingediend bij het VAO Textiel en Conflictmineralen. 26485-228  Motie van de leden Voordewind en Van Veldhoven over een toezichthouder voor de naleving van imvo-convenanten   26485-229  Motie van het lid Voordewind over financiering voor Stop...

2016P13160

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506)

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506). 33506-22  Amendement van het lid Öztürk over voorlichting en publiekscampagnes...

2016P13165

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten. 34457-21  Motie van het lid Siderius over een eenvoudige registratie van het aantal geweigerde studenten   34457-22  Motie van het lid Van...

2016P13164

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Hypotheekverstrekking

Moties ingediend bij het VAO Hypotheekverstrekking. 32847-267  Motie van het lid Albert de Vries over overleg met banken om meer groepen in de samenleving te laten profiteren van de lage hypotheekrente   32847-265  Motie van het...

2016P13158

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Moties ingediend bij Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. 33506-17  Motie van het lid Dik-Faber over een...

2016P13166

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Moties ingediend bij Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. 34375-19  Motie van de leden Kerstens en Tanamal over een boetebepaling bij niet naleving van de meldplicht   34375-18  Motie van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal over ontwikkeling van...

2016P13162

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Huisvesting doelgroepen

Moties ingediend bij het VAO Huisvesting doelgroepen. 32847-274  Gewijzigde motie van het lid Krol (t.v.v. 32847, nr. 272) over structurele aandacht voor het beschikbaar komen van huisvesting voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte   32847-268...

2016P13159

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de levenslange gevangenisstraf

Moties ingediend bij het debat over de levenslange gevangenisstraf. 29279-343  Motie van de leden Van der Staaij en Van Toorenburg over artikel 3 EVRM zodanig duiden dat de mogelijkheid van levenslange gevangenisstraf behouden blijft   29279-344...

2016P13169

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (34375)

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het...

2016P13161