Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (58)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 02/07/2015

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra. 29279-257  Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de inzet van Eigen Kracht-conferenties   29279-255  Motie van het lid Bontes over herzien...

2015P11413

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden

Moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden. 25883-252  Motie van het lid Kerstens over de mogelijkheid van één certificerings- en keuringsinstelling   25883-251  Motie van het lid Ulenbelt over toestemming om met de ondernemingsraad van de Inspectie...

2015P11428

Stemmingsuitslagen

Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015. 34210-A-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)   34210-VI-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar...

2015P11397

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Visserij

Moties ingediend bij het VAO Visserij. 29664-127  Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over afspraken over de toekomst van de IJsselmeervisserij   29664-129  Motie van het lid Visser c.s. over in kaart te brengen van de...

2015P11414

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Spoorveiligheid/ERTMS

Moties ingediend bij het VAO Spoorveiligheid/ERTMS. 29893-194  Motie van het lid Bashir over invoering van het ORBIT-systeem   29893-193  Motie van de leden De Boer en Hoogland over voorwaarden voor de aanbestedingsstrategie   29893-196  Gewijzigde motie...

2015P11420

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

Moties ingediend bij het debat Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. 27925-547  Motie van het lid Van Bommel over het onderzoeken van berichten over burgerslachtoffers   27925-558  Gewijzigde motie van het lid Kuzu (t.v.v. 27925...

2015P11443

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Islam- en imamopleidingen

Moties ingediend bij het VAO Islam- en imamopleidingen. 33750-VIII-130  Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Weyenberg (t.v.v. 33750-VIII, nr. 127) over een deeltijdopleiding tot imam   33750-VIII-128  Gewijzigde motie van het lid Kuzu...

2015P11438

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs

Moties ingediend bij het VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs. 31288-480  Motie van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk over instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden over kwaliteitsafspraken   31288-478  Motie van de leden Mohandis en Rog over het...

2015P11440

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO MIRT

Moties ingediend bij het VAO MIRT. 34000-A-67  Motie van het lid Visser c.s. over de doorstroming op de aansluiting A1/A30   34000-A-75  Motie van de leden Hoogland en Visser over het aanwijzen van knelpunten anders dan...

2015P11430

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

Moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs. 31497-173  Motie van het lid Siderius over maatregelen om de werkdruk van docenten in het speciaal onderwijs te verlagen   31497-171  Motie van het lid Siderius over een...

2015P11437

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Cao-onderhandelingen Rijksoverheid

Moties ingediend bij het VAO Cao-onderhandelingen Rijksoverheid. 34000-XVIII-23  Motie van het lid Slob c.s. over spoedig hervatten van de onderhandelingen met de bonden  

2015P11543

Stemmingsuitslagen

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). 34036-0  Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van...

2015P11392

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014. 34200-12  Motie van de leden Grashoff en Koolmees over benutten van de onderbesteding in de kinderopvangregeling om de regeling te verruimen  

2015P11549

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid. 19637-2015  Motie van de leden Gesthuizen en Voortman over het aanmerken van lhbt-ers uit Rusland als kwetsbare minderheidsgroep   19637-2017  Motie van het lid Voordewind over een actieplan...

2015P11422

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid

Moties ingediend bij het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid. 32820-160  Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. (t.v.v. 32820, nr. 145) over steun voor promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland   32820-155  Motie van de...

2015P11439