Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 16/12/2014

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid

Moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid. 33576-24  Motie van het lid Ouwehand over intrekken van de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee   33576-32  Motie van het lid Graus over een verbod op het houden van...

2014P19170

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer

Motie ingediend bij VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer. 33436-40  Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers  

2014P19166

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten). 33981-22  Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg c.s. ter vervanging van...

2014P19173

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties en studentenhuisvesting

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties en studentenhuisvesting. 29453-361  Motie van het lid Knops c.s. over een nieuw Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting voor de periode 2016-2020   29453-362  Motie van het lid Karabulut over de verkoop van...

2014P19167

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas

Moties ingediend bij het VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas. 33952-24  Motie van het lid Van Veldhoven over het mijnbouwfonds inzetten voor herstel van schade aan de grondwaterkwaliteit   33952-16  Motie van het...

2014P19171

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord

Aangehouden motie ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord. 30196-260  Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 30196, nr. 215) over het intrekken van de opsporingsvergunningen voor schaliegasboringen  

2014P19273

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Moties ingediend bij Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. 33981-15  Motie van de leden Potters en Kerstens over voorkomen van verdringing   33981-39  Motie van de leden Schouten en Kerstens over mogelijkheden om sociale ondernemingen fiscaal te...

2014P19174

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat met de commissie over het Rapport van de Tijdelijke commissie ICT

Moties ingediend bij het debat met de commissie over het Rapport van de Tijdelijke commissie ICT. 33326-9  Motie van het lid Van der Linde over advisering door een Bureau ICT-toetsing   33326-11  Motie van de leden...

2014P19172

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd...

2014P19169

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet...

2014P19168

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend tijdens het VAO Milieuraad

Moties ingediend tijdens het VAO Milieuraad. 21501-08-539  Motie het lid Van Veldhoven over zich uitspreken vóór aansluiting bij Zweden   21501-08-540  Motie van de leden Van Veldhoven en Cegerek over aandringen op behoud van het voorstel...

2014P19316