Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 18/09/2008

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Stemming in verband met: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Stemming in verband met: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 31419-0  Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering...

2008P02818

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het verslag van de Nationale ombudsman over 2007

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het verslag van de Nationale ombudsman over 2007. 31363-7  Gew. motie Pechtold c.s. over de reikwijdte van de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman (t.v.v. die gedrukt onder 31363, nr. 4)...

2008P02824

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas

Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas. 29023-62  Motie Vendrik/Graus over het teruggeven van niet-redelijke winsten van netbedrijven  

2008P02820

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 31419-15  Motie Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het...

2008P02819

Stemmingsuitslagen

Het lid Rutte: brief van de minister-president over de uitvoering van de aangenomen motie Rutte c.s. (31700, nr. 13)

Het lid Rutte: brief van de minister-president over de uitvoering van de aangenomen motie Rutte c.s. (31700, nr. 13).

2008P02853

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (re- en dupliek)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (re- en dupliek). 28867-0  Wijziging van de titels 6, 7 en 8...

2008P02823

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken)

Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest...

2008P02822

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij

Stemmingen over: moties ingediend bij. 31250-25  Motie Ouwehand over doelstellingen voor een transitie naar de consumptie van duurzaam geproduceerde eiwitten   31250-27  Motie Ouwehand over een algemeen duurzaamheidsbeleid voor het Tweede Kamerapparaat  

2008P02829

Stemmingsuitslagen

Stemming over: moties ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijgingen van nationale vervoersbewijzen

Stemming over: moties ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijgingen van nationale vervoersbewijzen. 23645-238  Motie Van Gent over het beperken van de tariefsverhoging tot de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud   23645-237  Motie Roemer...

2008P02817

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen. 31700-26  Motie-Van der Vlies c.s. over het duidelijk communiceren van aansprekende en concrete voorbeelden van lik-op-stukbeleid   31700-4  Motie van de leden Kant en Halsema over reparatie...

2008P02826