Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, Stemmingsuitslagen, 09-02-2021

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen)

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen).

2022P13973

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065) (vervallen)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065) (vervallen).

2022P13987

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021. 36100-XVII-0  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021   36100-XII-0  Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021   36100-K-0  Slotwet

2022P13942

Stemmingsuitslagen

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022. 36120-K-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)   36120-IV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

2022P13944

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel. 35925-XIV-135  Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming  

2022P13866

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart. 31936-956  Motie van de leden Van Raan en Kröger over een plan over de omvang van de energievraag van de lucht- en scheepvaart   31936-957  Motie van de leden Van Raan en Kröger over bij luchthavens handhaven op ontbrekende natuurvergunningen  

2022P13867

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Moties ingediend bij de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb. 36081-12  Motie van het lid Stoffer   36081-9  Motie van het lid Van Haga   36081-11  Motie van het lid Stoffer   36081-8  Motie van het lid Van Haga   36081-13  Motie van het lid Van der Plas   36081-14  Motie van het lid Kröger   36081-10  Motie van het lid Van Haga  

2022P13810

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

Stemmingen in verband met: Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb).

2022P13765

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers. 29936-66  Motie van het lid Van Nispen   29936-68  Motie van het lid Van Nispen   29936-69  Motie van de leden Sneller en Ellian   29936-67  Motie van het lid Van Nispen  

2022P13763

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf. --1  Gewijzigde motie van het lid Westerveld over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving (t.v.v. 31015-260)  

2022P13762

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie/Verslavingszorg/drugspreventie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie/Verslavingszorg/drugspreventie.

2022P13761

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. --1  Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138)  

2022P13764

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen. --1  Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over het bewijsvermoeden van toepassing laten zijn in relatie tot de gasopslag bij Grijpskerk (t.v.v. 33529-1047)   33529-1051  Motie van de leden Kröger en Thijssen over slechts tijdelijke winningsvergunningen

2022P13759

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid. 31839-859  Motie van de leden Kwint en Westerveld   31839-869  Motie van het lid Sylvana Simons   31839-864  Motie van de leden Ceder en Raemakers   31839-870  Motie van het lid De Neef   31839-862  Motie van de leden Den Haan en Westerveld   31839-863  Motie van de

2022P13760

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-851  Motie van het lid Sneller c.s. over het laten voortbestaan van Bonjo   24587-848  Motie van het lid Van Nispen over een verbod op het uitkeren van winsten voor forensische zorginstellingen   24587-844  Motie van het lid Ellian over per direct nadere

2022P13755

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Adoptie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Adoptie. 31265-106  Motie van het lid Van Nispen over de uitkomsten van landenanalyses in beginsel leidend laten zijn bij de beoordeling van interlandelijke adoptie   31265-105  Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over slachtoffers door het expertisecentrum laten ondersteunen bij

2022P13756

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie. 32813-1069  Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar de praktische haalbaarheid van het verplichten van een warmtepomp bij vervanging   32813-1070  Motie van de leden Kröger en Thijssen over voorafgaand aan de COP27 vaststellen welke klimaatdoelen voor

2022P13754

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht. 29279-727  Motie van het lid Mutluer over bevorderen dat de politie eenvoudige en veelvoorkomende strafzaken gaat beoordelen op "herstelrechtwaardigheid"   29279-725  Motie van het lid Van Nispen over het structureel verhogen van het budget voor

2022P13757

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer. 31305-358  Motie van de leden De Hoop en Alkaya over voorkomen dat inwoners van landelijke gebieden onevenredig hoge kosten moeten betalen ten opzichte van het huidige systeem   --1  Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere

2022P13758

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage). 36064-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele

2022P13749

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid.

2022P13753

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage. 36064-4  Motie van het lid Kathmann c.s. over ook studenten recht geven op de energietoeslag   36064-7  Motie van de leden Maatoug en Kathmann over financiële compensatie voor gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120%

2022P13750

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting). 36144-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)  

2022P13744

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. 36057-11  Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36057-11 t.v.v nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning   36057-0  Wijziging

2022P13751

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat informele JBZ-Raad d.d. 3 en 4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat informele JBZ-Raad d.d. 3 en 4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). 32317-739  Motie van het lid Kröger over het belang van openheid bij het functioneren van Frontex blijven benadrukken  

2022P13746

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds

Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds. 36144-4  Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanschaf van F-35's en Reaperdrones via de reguliere begroting behandelen   36144-5  Motie van het lid Fritsma over afzien van de voorgenomen aankoop van zes extra F-35-vliegtuigen

2022P13745

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). 35756-0  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  

2022P13748

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid. 25295-1907  Motie van het lid Agema over voorkomen dat de ic-bedden in het LangeLand Ziekenhuis verdwijnen  

2022P13747

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Stemmingen over: moties ingediend bij het Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken. 35925-V-104  Motie van het lid Ceder c.s. over samen met andere EU-lidstaten de Armeense en de Oeigoerse genocide erkennen   35925-V-103  Motie van het lid Piri c.s. over de bescherming van mensenrechten in Marokko actief blijven uitdragen  

2022P13752

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting).

2022P13743

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021

Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021. 36100-IV-12  Motie van het lid Wuite over het toevoegen van een beleidsartikel klimaatadaptatie en -mitigatie in het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties   36100-IV-9  Motie van de leden Sylvana Simons en Van

2022P13738

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden)

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden). 36103-0  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk

2022P13740

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille). 36097-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele

2022P13739

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. 36135-12  Gewijzigd amendement van het lid Hijink 36135-12 t.v.v. nr. 8 over het verlagen van het verplicht eigen risico naar 285 euro   36135-13  Gewijzigd amendement van het lid Hijink

2022P13741

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof). 36035-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire

2022P13742

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. 32140-123  Motie van de leden Nijboer en Maatoug over alternatieven om ook het rendement op vastgoed direct mee te nemen bij de start van het nieuwe stelsel   32140-128  Motie van het lid Omtzigt over rekening houden met een forse

2022P13735

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Coronasteunpakket

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Coronasteunpakket. 35420-494  Motie van het lid Romke de Jong c.s. over de BMKB-regeling beter laten aansluiten bij de behoefte van het mkb   35420-502  Motie van het lid Graus over het integraal bezien van schulden en kosten door gedwongen sluiting   35420-500  Motie van de leden Van

2022P13734

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3. 32140-115  Motie van het lid Grinwis c.s. over bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting opties in kaart brengen om liquiditeitsproblemen te voorkomen   32140-110  Motie van het lid Alkaya over alle belastingplichtigen in gelijke

2022P13736

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022.

2022P13737

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie. 29861-89  Motie van de leden Palland en Ceder over criteria ontwikkelen om de bredewelvaartsbenadering te concretiseren in het arbeidsmigratiebeleid   --1  Gewijzigde motie van de leden Ceder en El Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove

2022P13733

Stemmingsuitslagen

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) (36162)

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) (36162). 36162-0  Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de

2022P14009

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog. 36045-97  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische aanvalsoorlog  

2022P14000

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat herstel en wederopbouw van Oekraïne

Moties ingediend bij het tweeminutendebat herstel en wederopbouw van Oekraïne.

2022P14001

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. 36100-VIII-13  Motie van de leden De Hoop en Westerveld over coulance bij het onderwijsresultatenmodel vanwege achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis  

2022P13998

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Materieel Defensie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Materieel Defensie. --1  Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368)   27830-366  Motie van het lid Jasper van Dijk over de beslissing

2022P13971

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022. --1  Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (t.v.v. 36120-20)  

2022P13996

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022. 32820-473  Motie van het lid Van Strien over innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact meewegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode   32820-476  Motie van het lid Martin Bosma over de Gouden Koets weer inzetten op Prinsjesdag   32820-474

2022P13972

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie.

2022P13995

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057). 36057-11  Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning   36057-0  Wijziging van de

2022P13993

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage. 36064-6  Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage   36064-9  Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor

2022P13989

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022.

2022P13994

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringswet/ eigen bijdragen in de zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringswet/ eigen bijdragen in de zorg. 29689-1160  Motie van het lid Agema over het toevoegen van de coronazorgkosten aan de staatsschuld   29689-1159  Motie van het lid Hijink over het verhogen van de zak- en kleedgeldregeling   29689-1155  Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het

2022P13966

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36115)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36115). 36115-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire

2022P13985

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022. 31865-211  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022  

2022P13982

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Visserij en tuinbouw

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Visserij en tuinbouw.

2022P13981

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36083)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne) (36083). 36083-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire

2022P13983

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

2022P13980

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064). 36064-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire

2022P13988

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid.

2022P13979

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toeslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toeslagen.

2022P13976

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag.

2022P13974

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag.

2022P13977

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regionale luchthavens

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regionale luchthavens. 31936-967  Motie van de leden Kröger en Van Raan over de regionale luchthavens niet financieel ondersteunen, direct of via medeoverheden   31936-966  Motie van de leden Kröger en Van Raan over een door de omgeving gedragen proces als voorwaarde voor besluiten over de toekomst van

2022P13969

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

2022P13975

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem. 29477-779  Motie van het lid Den Haan over een nauwkeurige schatting van de gevolgen van de GVS-wijziging voor specifieke patiëntgroepen   29477-777  Motie van het lid Ellemeet c.s. over afzien van de modernisering van het

2022P13968

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart. 31936-981  Motie van de leden Van Haga en Smolders over het schrappen van de verhoging van de vliegticketbelasting   31936-975  Motie van de leden Boucke en Koerhuis over aanscherping van het ETS in geval van een verdere afzwakking van CORSIA   31936-982  Motie van de leden

2022P13970

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XV)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XV). 36120-XV-3  Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW   36120-XV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie

2022P13954

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-B)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-B). 36120-B-3  Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de eenmalige energietoeslag   36120-B-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging

2022P13958

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XVI)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XVI). 36120-XVI-7  Amendement van het lid Dassen over het verdubbelen van de zorgtoeslag   36120-XVI-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,

2022P13953

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-A)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-A). 36120-A-4  Amendement van het lid Alkaya c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025   36120-A-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging

2022P13956

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid. 30234-314  Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen om de sport betaalbaar te houden voor iedereen   30234-307  Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over voor de begrotingsbehandeling 2023 voldoende steun toezeggen voor de verbouw van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion  

2022P13960

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pgb

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pgb. 25657-349  Motie van het lid Agema over onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant vereenvoudigd kan worden   25657-344  Motie van de leden Werner en Sahla over binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket inrichten voor persoonsgebonden budgetten   25657-346

2022P13961

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIV)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIV). 36120-XIV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022P13951

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 36120-VII-4  Amendement van de leden Kuiken en Klaver over budget voor het bevriezen van de huren   36120-VII-3  Amendement van het lid Wilders over het verlagen van de

2022P13949

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. 32852-192  Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie  

2022P13434

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme. 30950-306  Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan  

2022P13433

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021.

2022P13215

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis

Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis.

2022P13220

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

2022P13211

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte.

2022P13218

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064).

2022P13212

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage.

2022P13213

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over digitale zaken.

2022P13219

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten.

2022P13217

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021

Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021.

2022P13216

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057).

2022P13214

Stemmingsuitslagen

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920)

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920).

2022P13210

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729). 35729-0  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum   35729-0  Voorstel van wet van het

2022P13194

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo).

2022P13208

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

2022P13207

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten.

2022P13202

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. 35729-10  Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum   35729-9  Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor

2022P13195

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394).

2022P13201

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid.

2022P13197

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet werken waar je wilt

Motie ingediend bij de Wet werken waar je wilt.

2022P13200

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021.

2022P13203

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023.

2022P13196

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) (35756)

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) (35756).

2022P13206

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714).

2022P13199

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden.

2022P13209

Naar boven