Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Plenaire vergadering 4 juli 2024

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief een grondige hervorming van het toeslagenstelsel in het regeerprogramma (t.v.v. 36471-35)

Besluit: Aangenomen.

36471-94
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere