Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024

Plenaire vergadering 4 juli 2024

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (t.v.v. 36550-11)

Besluit: Verworpen.

36550-20
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere