Moties ingediend bij het tweeminutendebat Terrorisme/extremisme

Plenaire vergadering 27 juni 2024

Motie van het lid Mutluer over in samenspraak met de ATKM en de NCTV tot een plan van aanpak komen aangaande de verspreiding van rechts-extremistische content

Besluit: Aangenomen.

29754-717
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Eerdmans en Diederik van Dijk over er bij de NCTV op aandringen om Palestijns-extremisme een aparte dreigingscategorie te laten zijn

Besluit: Verworpen.

29754-718
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans over het kabinet oproepen af te zien van aanwezigheid bij de nationale herdenking van het slavernijverleden zolang de Kamervoorzitter niet welkom is

Besluit: Verworpen.

29754-719
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over betreuren dat onze Kamervoorzitter de nationale herdenking van het slavernijverleden niet zal bijwonen

Besluit: Aangenomen.

29754-720
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat de Kamer het uitsluiten van onze Kamervoorzitter door NiNsee betreurt

Besluit: Verworpen.

29754-721
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van de leden Boswijk en Mutluer over onderzoeken of een tijdelijke status of tussenstatus voor veroordeelde terroristen van wie het Nederlanderschap is afgenomen kan worden gecreëerd

Besluit: Verworpen.

29754-722
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid El Abassi over pro-Israëlisch-extremisme in de rapportages van de NCTV opnemen

Besluit: Verworpen.

29754-723
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over zowel de term ‘omvolking’ als de inhoud ervan als een oproep tot geweld te beschouwen

Besluit: Aangehouden.

29754-724
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Michon-Derkzen en Eerdmans over het bewustzijn van de mogelijkheden uit de Tijdelijke Wet Bestuurlijke Maatregelen Terrorismebestrijding (TWBMT) nadrukkelijk bij organisaties betrokken bij radicalisering- en terrorismebestrijding onder de aandacht brengen

Besluit: Aangenomen.

29754-725
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere