Brief van het Presidium over een verzoek aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake een verkennend onderzoek naar het handelen van inlichtingen-en veiligheidsdiensten gericht op critici van het coronabeleid

Plenaire vergadering 27 juni 2024

Brief van het Presidium over een verzoek aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake een verkennend onderzoek naar het handelen van inlichtingen-en veiligheidsdiensten gericht op critici van het coronabeleid

Besluit: Besloten overeenkomstig het voorstel van de Parlementaire enquêtecommissie corona te besluiten en in te stemmen met een verkennend onderzoek door de CTIVD.

36142-6
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV