Moties ingediend bij de Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

Plenaire vergadering 27 juni 2024

Motie van het lid Flach over de handhaving afstemmen op de mate waarin de informatiesystemen van de overheid op orde zijn

Besluit: Aangenomen.

36518-9
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Flach over inzetten op het voorkomen van import en consumptie van voedselproducten die in de Europese Unie niet geproduceerd hadden mogen worden

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36518-10
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Beckerman over met de Douane en de NVWA bezien of meer capaciteit nodig is voor de implementatie van de Verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

Besluit: Verworpen.

36518-11
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over de teelt van soja en andere eiwitrijke gewassen binnen Nederland bevorderen

Besluit: Aangenomen.

36518-12
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van de leden Hertzberger en Van Campen over bij de implementatie zoveel mogelijk rekening houden met rapportageverplichtingen van andere Europese verordeningen t.v.v. 36518-8

Besluit: Aangenomen.

36518-13
Indiener R.Y. Hertzberger
Kamerlid, NSC
+ 1 andere