Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Plenaire vergadering 18 juni 2024

Motie van het lid Bushoff c.s. over bewerkstelligen dat dreigende tekorten aan geneesmiddelen eerder gemeld worden zodat er tijdig een tekortenbesluit kan volgen

Besluit: Aangenomen.

32805-177
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Claassen over extra opties meenemen naast de voorstellen in de brief Tijdpad verbetering preferentiebeleid geneesmiddelen

Besluit: Aangenomen.

32805-178
Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over concrete beleidsvoorstellen om geneesmiddelenontwikkeling beter te laten aansluiten bij de onvervulde medische behoefte van patiënten

Besluit: Aangenomen.

32805-180
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen (t.v.v. 32805-179)

Besluit: Aangenomen.

32805-182
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Claassen en Daniëlle Jansen over stimuleren dat fabrikanten, het Zorginstituut, CBG en/of de beroepsgroepen eerder met elkaar in gesprek gaan over hun studieopzet met als doel de post-sluisperiode te verkorten (t.v.v. 32805-181)

Besluit: Aangenomen.

32805-183
Indiener R.A.B. Claassen
Kamerlid, PVV
+ 1 andere