Moties ingediend bij het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid

Plenaire vergadering 11 juni 2024

Motie van het lid Westerveld c.s. over uitspreken dat het nieuwe kabinet het Nationaal Actieplan Dakloosheid met alle relevante departementen moet voortzetten

Besluit: Aangenomen.

29325-160
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Westerveld over een noodplan om mensen met een indicatie voor Wlz-ggz-zorg passende woonvoorzieningen met langdurige zorg te bieden

Besluit: Aangenomen.

29325-161
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Beckerman c.s. over een briefadres voor daklozen binnen drie dagen na aanvraag

Besluit: Aangenomen.

29325-162
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Beckerman en Westerveld over het geheel afschaffen van de kostendelersnorm

Besluit: Verworpen.

29325-163
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman over de Regeling huisvesting aandachtsgroepen voortzetten en coördineren dat voldoende woonruimte voor (dreigend) daklozen wordt gecreëerd

Besluit: Verworpen.

29325-164
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over het realiseren van ten minste 10.000 extra woonplekken in leegstaande panden voor de huisvesting van daklozen

Besluit: Verworpen.

29325-165
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Bruyning c.s. over het opstellen van een integraal en preventief beleid gericht op het voorkomen van jongerendakloosheid

Besluit: Aangenomen (73-72).

29325-166
Indiener F.H. Bruyning
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Bruyning over alternatieve maatregelen in plaats van boetes om de onderliggende problematiek van dak- en thuisloosheid op te lossen

Besluit: Aangenomen.

29325-167
Indiener F.H. Bruyning
Kamerlid, NSC