Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Gewijzigde motie van de leden Van Vroonhoven en Ceder over onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan worden dat de regering niet langer kan ingrijpen in besluiten van het Commissariaat (t.v.v. 32827-308)

Besluit: Aangehouden.

32827-320
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC
+ 1 andere