Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Gewijzigde motie van het lid Daniëlle Jansen over tot een voorstel komen om naleving van de reclamecode actief te controleren (t.v.v. 32793-752)

Besluit: Aangenomen.

32793-755
Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC