Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Emancipatie

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Nader gewijzigde motie van de leden Zeedijk en Tielen over de kennis over overgangsklachten vergroten (t.v.v. 30420-407)

Besluit: Aangenomen.

30420-408
Indiener F.A. Zeedijk
Kamerlid, NSC
+ 1 andere