Moties ingediend bij het debat over de toekomst van Tata Steel

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Motie van het lid Teunissen c.s. over zo snel mogelijk zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel

Besluit: Aangenomen.

28089-302
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over een onafhankelijke en transparante nulmeting van de uitstoot van schadelijke stoffen vanaf het Tata Steelterrein laten uitvoeren

Besluit: Aangehouden.

28089-303
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van de leden Teunissen en Kostic over inzetten op scenario 4 bij de onderhandelingen met Tata Steel over de maatwerkafspraken

Besluit: Aangehouden.

28089-304
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Koekkoek en Thijssen over het verplichten van Tata Steel om een toenemend aandeel van de productie of inkoop van ruwijzer duurzaam te realiseren

Besluit: Verworpen.

28089-305
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Koekkoek c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar vervuiling in de bodem onder en rondom het Tata Steelterrein

Besluit: Verworpen.

28089-306
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen

Motie van het lid Thijssen c.s. over het overnemen van de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond een harde voorwaarde laten zijn in de onderhandelingen

Besluit: Aangenomen.

28089-307
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 6 anderen

Motie van het lid Thijssen c.s. over onderzoeken op welke termijn het importeren van halffabricaten mogelijk is

Besluit: Verworpen.

28089-308
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Rooderkerk over het publiekrechtelijk borgen dat het industrieel gebruik van kolen op termijn wordt beëindigd

Besluit: Aangenomen.

28089-310
Indiener I. Rooderkerk
Kamerlid, D66

Motie van het lid Dijk over een belang in de hoogovens meenemen als mogelijkheid bij de onderhandelingen

Besluit: Verworpen.

28089-311
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van de leden Dijk en Thijssen over als voorwaarde stellen dat Tata Steel het Sociaal Contract Groen Staal in lijn brengt met de maatwerkafspraken

Besluit: Verworpen.

28089-312
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Erkens c.s. over het inzetten op voorkeursscenario 3 en het voorkomen van oversubsidiëring

Besluit: Aangenomen.

28089-313
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Zeedijk over het opnemen van de voorwaarde in de maatwerkafspraken dat de CO2-uitstoot in 2030 maximaal 6,3 megaton mag bedragen

Besluit: Verworpen.

28089-314
Indiener F.A. Zeedijk
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Zeedijk over inzetten op maximale handhaving van bestaande verplichtingen en de provincie Noord-Holland daarbij ondersteunen

Besluit: Aangenomen.

28089-315
Indiener F.A. Zeedijk
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Eerdmans over de effecten van het Groen Staalplan op gezondheid en milieu zo spoedig mogelijk aanleveren ten behoeve van de maatwerkafspraken

Besluit: Aangenomen.

28089-316
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over zeggenschap voor de Staat in de maatwerkafspraken met Tata Steel (t.v.v. 28089-309)

Besluit: Verworpen.

28089-317
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA