Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Motie van het lid Diederik van Dijk over er bij instellingen voor hoger onderwijs op aandringen niet onder druk de banden met Israƫlische instellingen te verbreken

Besluit: Aangenomen.

36272-7
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Becker en Ceder over de voorstellen en beslispunten uit de initiatiefnota overnemen en uitvoeren en de Kamer met Prinsjesdag informeren over de voortgang

Besluit: Aangenomen.

36272-8
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Becker over in kaart brengen welke juridische mogelijkheden er zijn en verder ontwikkeld kunnen worden om tijdig in te kunnen grijpen bij organisaties die onvrij en antisemitisch gedachtegoed verspreiden

Besluit: Aangenomen.

36272-9
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Bamenga over ervoor pleiten dat iedere gemeente een burgemeester of wethouder verantwoordelijk stelt voor het realiseren van antidiscriminatievoorzieningen

Besluit: Aangenomen.

36272-10
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66

Motie van het lid El Abassi over ruimte bieden voor hoor en wederhoor voor The Rights Forum

Besluit: Verworpen.

36272-11
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over verkennen welke punten uit de initiatiefnota ook toegepast kunnen worden voor de moslimgemeenschap

Besluit: Verworpen.

36272-12
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over het niet gebruiken van de IHRA-definitie van antisemitisme voor wetgeving

Besluit: Verworpen.

36272-13
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over verkennen of en hoe in het kader van het Nationaal Plan Holocausteducatie mogelijk gemaakt kan worden dat scholen gratis het Holocaustmuseum kunnen bezoeken (t.v.v.36272, nr. ??, was nr. 66)

Besluit: Aangenomen.

36272-16
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen