Moties ingediend bij het debat over de situatie in Gaza

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van de leden Van Baarle en Piri over de Kamer voor juli 2024 informeren over of het kabinet voornemens is om UNRWA aanvullend te financieren

Besluit: Aangenomen.

23432-520
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over een verkenning naar de inzet van Nederlandse marineschepen bij humanitaire hulp aan Gaza

Besluit: Aangenomen.

23432-521
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over zich bij Zuid-Afrika aansluiten in de genocidezaak tegen Israël

Besluit: Verworpen.

23432-522
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Dobbe c.s. over via alle beschikbare kanalen pleiten voor een permanent staakt-het-vuren in Gaza

Besluit: Verworpen.

23432-523
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van het lid Dobbe over in gesprek gaan met vredesorganisaties in Israël en Palestina om te inventariseren wat zij nodig hebben om hun werk te blijven doen

Besluit: Aangenomen.

23432-524
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van het lid Veldkamp c.s. over beschikbare diplomatieke kanalen inzetten om toegang van waarnemers tot onder meer de Sde Teiman-gevangenis in Israël tot stand te brengen

Besluit: Aangenomen.

23432-525
Indiener C.C.J. Veldkamp
Kamerlid, NSC
+ 9 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over in bilateraal en Europees verband er bij de Israëlische regering op aandringen het maximale te doen voor de veiligheid van burgers en ontheemden in Rafah

Besluit: Aangenomen.

23432-527
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid De Roon over een onderzoek instellen naar de rol en verantwoordelijkheid van Fatah met betrekking tot de terreuraanval van 7 oktober

Besluit: Verworpen.

23432-528
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Roon over onderzoeken hoe de rekening voor humanitaire hulp aan Gaza verhaald kan worden op de steenrijke Hamasmiljardairs

Besluit: Aangenomen.

23432-529
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Roon over zich in NAVO-verband ferm uitspreken tegen het onderdak bieden aan Hamasterroristen door Turkije

Besluit: Verworpen.

23432-530
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van het lid Diederik van Dijk over afzien van inzet van het associatieverdrag als drukmiddel en zoeken naar andere manieren om de humanitaire situatie van burgers in Gaza te verbeteren (t.v.v. 23432-526)

Besluit: Verworpen.

23432-532
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP