Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Boswijk c.s. over het decoratiestelsel op passende wijze moderniseren

Besluit: Aangenomen.

29521-485
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen