Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzameldebat BES

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over onderzoeken wat het effect is van de verhoging van het minimumloon op kleine, lokale mkb-ondernemers en op het vestigingsklimaat op de BES

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-58
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over constructief en creatief in gesprek gaan met overheidspartners aan de zijden van Nederland en Saba opdat Saba de plannen voor de haven kan realiseren

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-59
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een centrum voor ondernemerschap voor Saba en Sint-Eustatius

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-60
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid White c.s. over voor de drie afzonderlijke eilanden monitoren of de stappen die nu gezet zijn voldoende zijn om het bestaansminimum te bereiken

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-61
Indiener R.J. White
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid White c.s. over samen met de BES-eilanden een structuur voor goede dataverzameling maken op basis waarvan het toekomstig gevormde beleid kan worden bepaald

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-62
Indiener R.J. White
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Haasen over geen verhoging van de vrije uitkering doorvoeren voor Bonaire

Besluit: Aangehouden.

36410-IV-63
Indiener J.P. van Haasen
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Bruyning c.s. over onderzoek doen naar het verlenen van expertise en de haalbaarheid van een projectbureau om de eilanden te ondersteunen met het aanspreken van EU-fondsen

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-64
Indiener F.H. Bruyning
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van de leden Bruyning en Paternotte over onderzoek naar de wenselijkheid van een uitvoeringstoets gericht op het perspectief van de BES-eilanden

Besluit: Aangenomen.

36410-IV-65
Indiener F.H. Bruyning
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Paternotte over bij de accijnsverlaging Caribisch Nederland gelijk behandelen en investeringen voor Caribisch Nederland inzichtelijk maken bij de vervolgstappen in de formatie

Besluit: Aangehouden.

36410-IV-66
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66