Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Van der Werf over een handreiking ontwikkelen voor gemeenten en andere overheden met relevante en veilige AI-toepassingen

Besluit: Aangenomen.

26643-1167
Indiener J.J. van der Werf
Kamerlid, D66

Motie van de leden Ergin en Van Baarle over onderzoeken naar de effecten van digitale systemen stimuleren en hieraan bijdragen

Besluit: Aangenomen.

26643-1168
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Kathmann over tot duidelijke kaders komen over transparant en ethisch gebruik van algoritmen en AI voor private sectoren waar mensen afhankelijk van zijn

Besluit: Verworpen.

26643-1170
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kathmann over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware in kaart brengen en toepassingen waarbij het gebruik niet wettelijk is toegestaan maar wel gewenst is van een grondslag voorzien of beƫindigen

Besluit: Aangenomen.

26643-1171
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt

Besluit: Aangehouden.

26643-1172
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van Baarle over bewerkstelligen van een sectorspecifieke normuitleg van het keurmerk uit de AI-act opdat toezichthouders eenduidige begrippen hanteren en de regelgeving duidelijk is (t.v.v. 26643-1169)

Besluit: Verworpen.

26643-1174
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 1 andere