Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Klaver c.s. over in Europees verband pleiten voor beperkende maatregelen wat betreft import uit Rusland in het nucleair domein en van LNG

Besluit: Aangenomen.

36476-3
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over samen met andere EU-lidstaten druk zetten op Georgiƫ om de foreign agents law terug te draaien

Besluit: Aangenomen.

36476-4
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Teunissen over uitspreken dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leefomgeving centraal moet staan in het bestrijdingsmiddelenbeleid

Besluit: Aangenomen.

36476-5
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Diederik van Dijk over zich er in Europees verband voor inspannen dat organisaties zoals Samidoun op de Europese lijst van terroristische organisaties worden geplaatst

Besluit: Aangenomen.

36476-6
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Ceder c.s. over zich richting de huidige en nieuwe Europese Commissie hardmaken voor de bevordering van godsdienstvrijheid, onder andere door de instandhouding van de gezant voor godsdienstvrijheid

Besluit: Aangenomen.

36476-7
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Dassen over een voortrekkersrol spelen in de totstandkoming en creatie van de vijfde vrijheid voor onderzoek, innovatie en kennis

Besluit: Verworpen.

36476-8
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over pleiten voor het volledig afschaffen van het vetorecht

Besluit: Verworpen.

36476-9
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt