Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Kansspelen

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Helder over met wetgeving komen die goededoelenloterijen verplicht het verdelingsmodel van geoormerkt meespelen toe te passen

Besluit: Aangehouden.

24557-222
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, BBB

Motie van de leden Mutluer en Tseggai over onderzoeken hoe de positie van bewindvoerders en mentoren bij inschrijving van hun cliƫnten in het Cruks kan worden versterkt

Besluit: Aangenomen.

24557-223
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Tseggai over in kaart brengen hoe in de Wet op de kansspelen een helder onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen opgenomen kan worden

Besluit: Aangenomen.

24557-224
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Vondeling over geen kansspelopbrengsten laten gaan naar organisaties die terrorisme verheerlijken of hun geld gebruiken om zich te mengen in het overheidsbeleid

Besluit: Verworpen.

24557-225
Indiener M. Vondeling
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Krul en Boswijk over zware maatregelen nemen tegen buitenlandse casino's die zonder vergunning in Nederland hun diensten aanbieden aan Nederlandse spelers

Besluit: Aangenomen.

24557-226
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Bikker c.s. over het opstellen van een protocol voor omgang met onlinegokbedrijven

Besluit: Aangenomen.

24557-227
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over het voor gemeenten mogelijk maken om beperkingen te stellen aan de openingstijden van vestigingen van Holland Casino

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

24557-228
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over het laten afnemen van het aantal onlinegokkers als uitgangspunt van beleid formuleren

Besluit: Verworpen.

24557-229
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over de verantwoordelijkheid voor het gokpreventiebeleid beleggen bij het ministerie van VWS

Besluit: Verworpen.

24557-230
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verruimen van aansprakelijkheid van onlinekansspelaanbieders richting individuen bij schending van de zorgplichtregels voor verslavingspreventie

Besluit: Aangenomen.

24557-231
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verbieden van onlinereclames voor onlinekansspelen

Besluit: Aangenomen.

24557-232
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verplichten van kansspelaanbieders om BKR-toetsen uit te voeren

Besluit: Aangenomen.

24557-233
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het de KSA mogelijk maken om gebruik te maken van fake-ID's voor controle op kansspelaanbieders

Besluit: Aangenomen.

24557-234
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op onlinespelen met een aantoonbaar zeer hoog risico

Besluit: Aangenomen.

24557-235
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het zo snel mogelijk nemen van maatregelen en niet de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand afwachten

Besluit: Aangenomen.

24557-236
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen