Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Van Nispen c.s. over ingrijpen om de intensive care en de spoedeisende hulp in Heerlen open te houden

Besluit: Aangenomen.

29247-438
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Nispen en Bushoff over wetgeving voorbereiden om een vaste beschikbaarheidsbijdrage in te voeren

Besluit: Verworpen.

29247-439
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Dijk over de eigen bijdrage voor kraamzorg afschaffen

Besluit: Verworpen.

29247-440
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Dijk over een stop instellen op het sluiten van essentiële onderdelen van ziekenhuizen tot een nieuw kabinet hierover heeft beslist

Besluit: Aangenomen.

29247-441
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Bushoff over komen tot een bereikbaarheidsnorm zodat bij verplaatsing van zorg een ziekenhuis met eigen vervoer en ov binnen 45 minuten bereikbaar blijft

Besluit: Verworpen.

29247-443
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Claassen c.s. over onderzoeken wat de stand van zaken is betreffende de uitbreiding van het mobiel medisch team

Besluit: Aangenomen.

29247-446
Indiener R.A.B. Claassen
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Claassen c.s. over de spoedeisende communicatie tussen meldkamers en hulpverleners van alle hulpdiensten op elkaar afstemmen

Besluit: Aangenomen.

29247-447
Indiener R.A.B. Claassen
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Daniëlle Jansen over een resultaatsverplichting verbinden aan de investering in valpreventie

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

29247-448
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Welzijn over onderzoek verrichten naar de invloed van de woonsituatie van ouderen op valaccidenten bij ouderen

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

29247-449
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken (t.v.v. 29247-444)

Besluit: Aangenomen.

29247-450
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigde motie van de leden Bushoff en Timmermans over geen onomkeerbare besluiten nemen inzake het afschalen van het Zuyderland ziekenhuis (t.v.v. 29247-445)

Besluit: Aangenomen.

29247-451
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere