Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid De Hoop over een inventarisatie van de infrastructurele knelpunten die de komende periode opgelost moeten worden om de afspraken uit de nieuwe HRN-concessie uit te kunnen voeren

Besluit: Aangenomen.

36410-A-54
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid De Hoop over voorafgaand aan het debat over vervoersarmoede inventariseren welke factoren het meest relevant zijn bij het ontstaan van vervoersarmoede

Besluit: Aangenomen.

36410-A-55
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

Besluit: Aangenomen.

36410-A-56
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 1 andere