Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI)

Plenaire vergadering 16 april 2024

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI)

Besluit: Besloten overeenkomstig conform het voorstel van het Presidium te besluiten en de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken om onderzoek te doen naar de activiteiten van de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI) in de afgelopen vier jaar.

29628-1215
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV