Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Dijk over alle DUO-schulden kwijtschelden van gedupeerde kinderen die deze schulden zijn aangegaan vanwege het toeslagenschandaal

Besluit: Verworpen.

31066-1356
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over onderzoeken wat nodig is om de behandeling voor gedupeerden in één dag uit te voeren

Besluit: Aangenomen.

31066-1357
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van de leden Stultiens en Inge van Dijk over een oplossing voor situaties waarin de inperking van de BAC leidt tot nadelige gevolgen voor de gedupeerde ouders

Besluit: Aangenomen.

31066-1358
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Stultiens en Inge van Dijk over een maatwerkoplossing voor jongeren met een DUO-schuld als gevolg van de toeslagenaffaire

Besluit: Aangenomen.

31066-1359
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Inge van Dijk en Stultiens over een meldpunt voor kinderen inrichten dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren

Besluit: Aangenomen.

31066-1360
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Inge van Dijk en Stultiens over regie van ouders over hun eigen proces bij de aanstaande herinrichting van CWS

Besluit: Aangenomen.

31066-1361
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Vroonhoven over eerder gemaakte beloftes aan gedupeerden nakomen

Besluit: Aangenomen.

31066-1362
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Van Vroonhoven over nieuwe hersteloperaties als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad uniformeren en dit vastleggen in een kaderwet

Besluit: Aangenomen.

31066-1363
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Van Vroonhoven over het volledige ongelakte dossier aan gedupeerden verstrekken

Besluit: Verworpen.

31066-1364
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Kamminga c.s.. over de voor- en nadelen van de verschillende schade- en herstelroutes aan de voorkant duidelijk aan gedupeerden communiceren

Besluit: Aangenomen.

31066-1365
Indiener R.J. Kamminga
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen