Moties ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma

Besluit: Aangenomen.

32793-732
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Paulusma c.s. over geïntensiveerde taken van gemeenten in verband met een dalende vaccinatiegraad toetsen aan artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet

Besluit: Verworpen.

32793-733
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Tielen c.s. over het verkennen van het gebruik van combinatievaccins in andere landen en inpassing daarvan in het huidige Rijksvaccinatieprogramma

Besluit: Aangenomen.

32793-734
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Tielen c.s. over aan het RIVM een herijking van de notitie over de kritische vaccinatiegraad vragen, met daarbij een invulling van de ontbrekende ondergrenzen

Besluit: Aangenomen.

32793-735
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Slagt-Tichelman en Dobbe over een wijkgerichte aanpak om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen

Besluit: Verworpen.

32793-736
Indiener E. Slagt-Tichelman
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Slagt-Tichelman over alle ongevaccineerden onder de 18 jaar een herhaaloproep per brief sturen

Besluit: Aangenomen.

32793-737
Indiener E. Slagt-Tichelman
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Claassen c.s. over bewerkstelligen dat kinderdagverblijven standaard hun vaccinatiegraad publiceren

Besluit: Verworpen.

32793-738
Indiener R.A.B. Claassen
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk meenemen bij de acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

Besluit: Aangenomen.

32793-739
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Dobbe over in kaart brengen hoeveel extra financiering de GGD'en nodig hebben om de publieke gezondheid goed te kunnen beschermen

Besluit: Verworpen.

32793-740
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dobbe over een plan voor een financieringswijze van de GGD waarbij het geld uitsluitend voor de publieke gezondheid wordt gereserveerd

Besluit: Verworpen.

32793-741
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van de leden Krul en Tielen over in kaart brengen welke opties er zijn om de toegankelijkheid van vaccinaties te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

32793-742
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Keijzer over onderzoeken of drang en dwang rond het coronavaccinatieprogramma redenen zijn waarom mensen nu afzien van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32793-743
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, BBB