Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

Plenaire vergadering 9 april 2024

Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

Besluit: Aangenomen.

36511
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 12 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie

Besluit: Aangenomen.

36511-14
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 11 over een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen

Besluit: Aangenomen.

36511-18
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 19 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie

Besluit: Aangenomen.

36511-20
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen