Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenaire vergadering 2 april 2024

Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten

Besluit: Aangenomen. (75-74)

21501-20-2062
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21