Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van het lid Bushoff over een voorstel voor een vergoeding voor een bril voor slechtziende kinderen

Besluit: Aangehouden.

36357-17
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over in de Verzamelwet 2024 sancties opnemen voor het niet tijdig verschafffen van informatie aan verzekerden over niet-gecontracteerde zorg en zorgplafonds

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36357-18
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de wenselijkheid van een bestuurlijke boete voor het onvoldoende invullen van de zorgplicht

Besluit: Aangenomen.

36357-19
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om kleine zorgaanbieders die te goeder trouw zijn minder frequent uit te vragen

Besluit: Aangenomen.

36357-20
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen