Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Aanbeveling van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor de benoeming van een substituut-ombudsman

Besluit: Besloten overeenkomstig het voorstel niet schriftelijk te stemmen en conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te besluiten en mw. mr. L.C. Molenaar te benoemen tot substituut-ombudsman.

33264-9
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD
+ 1 andere