Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van de leden Maatoug en Grinwis over verder werken aan voorstellen voor inkomensonafhankelijke en inkomensafhankelijke directe financiering van kinderopvang

Besluit: Aangenomen.

31322-526
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere