Motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 25 maart 2024

Plenaire vergadering 21 maart 2024

Motie van de leden Kostic en Bromet over er alles aan doen om de stemming over de natuurherstelverordening uit te stellen

Besluit: Verworpen.

21501-08-937
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere