Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Plenaire vergadering 20 maart 2024

Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van de heren E. Dijkgraaf en R. van Zwol als informateurs met als opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB en deze opdracht binnen uiterlijk acht weken af te ronden

Besluit: Aangenomen.

36471-34
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Bikker en Eerdmans over uitspreken dat afspraken in het hoofdlijnenakkoord over het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel nodig zijn

Besluit: Aangehouden.

36471-35
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere