Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenaire vergadering 20 maart 2024

Motie van de leden Koekkoek en Dassen over een nationaal sanctiepakket tegen de Israëlische regering wanneer Rafah wordt binnengevallen

Besluit: Aangehouden.

21501-20-2044
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Paternotte en Van Campen over standaardisatie zwaarder meewegen bij de aanschaf van militair materieel

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2046
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Paternotte over het openen van de toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina steunen

Besluit: Verworpen.

21501-20-2047
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66

Motie van de leden Paternotte en Klaver over aandringen op het instellen van een fasttrackimportregime over land om versneld bijstand te verlenen aan de meest kwetsbaren in Gaza

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2048
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Klaver en Koekkoek over voorstellen doen om de financiering van de steun aan Oekraïne voor tien jaar vast te leggen

Besluit: Verworpen.

21501-20-2049
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Klaver en Paternotte over bij internationale partners erop aandringen te stoppen met de levering van wapens die in Gaza worden ingezet

Besluit: Verworpen.

21501-20-2050
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Klaver over een review van de bepaling dat respect voor mensenrechten en democratische principes een essentieel onderdeel is van de EU-relatie met Israël

Besluit: Verworpen.

21501-20-2051
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over in Europees verband steun vinden voor het verbinden van politieke consequenties aan het Israëlische nederzettingenbeleid

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

21501-20-2052
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Ceder over inzetten op ondersteuning van hulporganisaties in de Gazastrook die belast zijn met de distributie van humanitaire goederen

Besluit: Verworpen.

21501-20-2053
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Kahraman over de mogelijke opening van toetredingsonderhandelingen tussen Bosnië-Herzegovina en EU-lidstaten met zes maanden uitstellen

Besluit: Verworpen.

21501-20-2054
Indiener I. Kahraman
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Tuinman en Van Campen over geen onderhandelingsgesprekken openen indien Bosnië en Herzegovina niet voldoet aan de in december 2023 opgestelde acht criteria

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2055
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Tuinman en Van der Plas over met de EU-leiders een gesprek openen over een herijking van het Europese landbouw-, natuur- en visserijbeleid

Besluit: Verworpen.

21501-20-2056
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van Campen c.s. over uitdragen dat hervormingen voor uitbreidingen dienen plaats te vinden om de EU in Nederlands belang slagvaardig en betaalbaar te houden

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2057
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Campen over blijven staan voor vooruitgang in uitbreidingsbeleid op basis van merites

Besluit: Verworpen.

21501-20-2058
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek starten naar de explosies van de Nord Stream-gaspijpleiding

Besluit: Verworpen.

21501-20-2059
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat Nederlandse troepen niet mogen worden uitgezonden naar Oekraïne

Besluit: Verworpen.

21501-20-2060
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat een statelijke actor verantwoordelijk voor het opblazen van de Nord Stream wordt beschouwd als een vijandige mogendheid

Besluit: Verworpen.

21501-20-2061
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten

Besluit: Aangenomen. (75-74)

21501-20-2062
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over geen steun voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Besluit: Verworpen.

21501-20-2063
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Gewijzigde motie van de leden Koekkoek en Dassen over een pakket aan maatregelen teneinde de situatie omtrent de Russische schaduwvloot in Zeeland aan te pakken (t.v.v. 21501-20-2045)

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2064
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere