Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2023 en de Voorjaarsnota 2024

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de eind april 2024 te verwachten Voorjaarsnota 2024 wordt vastgesteld op vrijdag 17 mei 2024 om 14.00 uur.

31428-17
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV
+ 1 andere