Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Synhaeve over het moeilijker maken om huishoudens af te sluiten van water door de voorwaarden daarvoor aan te scherpen

Besluit: Aangenomen.

24515-739
Indiener M. Synhaeve
Kamerlid, D66

Motie van het lid Mohandis c.s. over uitspreken dat het doel om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te halveren wordt gehandhaafd

Besluit: Aangenomen.

24515-741
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet

Besluit: Aangehouden.

24515-742
Indiener S.T.P.H. Palmen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Palmen over bevorderen dat in opleidingen voor medewerkers van uitvoeringsinstanties meer aandacht is voor toepassing van grondrechten en rechtsbeginselen

Besluit: Aangenomen.

24515-743
Indiener S.T.P.H. Palmen
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Ceder c.s. over voorbereidingen ter hand nemen voor een nieuw incassostelsel gericht op collectief belang

Besluit: Aangenomen.

24515-744
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van de leden Ceder en Mohandis over bij aanbieders van BNPL-dienstverlening scherp aandringen op handelen naar geest en doel van de aangepaste Richtlijn consumentenkrediet

Besluit: Aangenomen.

24515-745
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van Kent over een voorstel doen voor het afschaffen van de kostendelersnorm

Besluit: Verworpen.

24515-746
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Baarle over uitspreken dat in een komende regering de minister voor Armoedebeleid behouden dient te blijven

Besluit: Verworpen.

24515-748
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over bij een dreigend opraken van het budget van het Tijdelijke Noodfonds Energie een voorstel doen om dat budget toereikend te maken

Besluit: Verworpen.

24515-749
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van de leden Mohandis en Palmen over een structurele oplossing voor met name Wajongers die als onbedoeld effect van overheidsbeleid niet meer in aanmerking komen voor een kwijtschelding (t.v.v. 24515-740)

Besluit: Aangenomen.

24515-750
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid De Kort c.s. over onderzoeken waarom het nog zo eenvoudig is om de "buy now, pay later"-leeftijdscontroles te omzeilen (t.v.v. 24515-747)

Besluit: Aangenomen.

24515-751
Indiener A.H.J. de Kort
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen