Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Plan Energiesysteem

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Kröger over energiecoöperaties, energiehubs en andere vormen van decentrale opwek een prominentere plek geven in het Nationaal Plan Energiesysteem

Besluit: Verworpen.

32813-1354
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kröger over rapporteren over de concrete doelen op energiebesparing in de periodieke Energienota

Besluit: Aangenomen.

32813-1355
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kröger over toezicht van de ACM op de publieke belangen uit het Nationaal Plan Energiesysteem

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32813-1356
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Tjeerd de Groot over bewerkstelligen dat er 24 uur per dag voldoende laadmogelijkheden zijn voor mensen met elektrische auto's

Besluit: Aangenomen.

32813-1357
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Erkens over een scenario voor een groter aandeel kernenergie bestaande uit ten minste vier grote kerncentrales

Besluit: Aangenomen.

32813-1358
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Postma en Erkens over een maximumtarief voor warmtenetten dat ook in de toekomst draagbaar is voor huishoudens

Besluit: Aangenomen.

32813-1359
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Teunissen over een plan uitwerken om zo snel mogelijk toe te werken naar een fossielvrije industrie in Nederland

Besluit: Verworpen.

32813-1361
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD

Gewijzigde motie van het lid Teunissen over de subsidieregeling voor BECCS niet verder uitwerken (t.v.v. 32813-1360)

Besluit: Verworpen.

32813-1362
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD