Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Kröger over het juridisch borgen van het terugdringen van de inzet van kolen voor non-energetisch gebruik

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36197-14
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een voorstel uitwerken over hoe de leveringszekerheid van stroom na 2030 versterkt kan worden

Besluit: Aangenomen.

36197-15
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over de nadeelcompensatie onafhankelijk evalueren en verbeteringen doorvoeren

Besluit: Aangenomen.

36197-16
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Beckerman over onderzoek doen naar het oprichten van een fonds dat voortbouwt op het Kolenfonds

Besluit: Verworpen.

36197-17
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP