Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

Besluit: Aangenomen.

36197
Indiener R.A.A. Jetten
minister voor Klimaat en Energie

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.

Besluit: Verworpen.

36197-11
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

Besluit: Verworpen.

36197-12
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer

Besluit: Aangenomen.

36197-18
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Kröger ter vervanging van nr. 7 over een geheel verbod op kolen na 31 december 2025

Besluit: Verworpen.

36197-20
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Nader gewijzigd amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 21 over uitbreiding van het verbod naar biomassa uit bossen

Besluit: Verworpen.

36197-22
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD