Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII
Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Amendement van het lid Van Baarle over extra middelen voor noodhulp in Gaza

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-14
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Amendement van het lid Hirsch over extra middelen voor de wederopbouw van Gaza

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-15
Indiener D.H. Hirsch
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Bamenga over structureel extra middelen voor vergeten crises

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-16
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Ceder ter vervanging van nr. 17 over extra middelen voor noodhulp

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-18
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch ter vervanging van nr. 13 over structureel extra middelen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-50
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 1 andere