Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI
Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement van het lid Drost over het mogelijk maken van extra biomedisch onderzoek naar de ziekte myalgische encefalomyelitis

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-8
Indiener N. Drost
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van het lid Dobbe over het ongedaan maken van besparingen in het Wlz-kader

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-36
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-39
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-41
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-43
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Bikker en Eerdmans ter vervanging van nr. 40 over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-44
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid

Besluit: Ingetrokken.

36410-XVI-132
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 131 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-133
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 11 anderen